AGROPIEȚE S.A.

S.C. Agropiețe S.A. a fost infiintată prin H.C.L. nr. 59/2006 ca urmare a reorganizării Direcției Administrației Piețelor, preluând activul și pasivul fostei direcții pe baza situațiilor financiare la data de 01.06.2006, conform Protocolului de predare-primire nr.395/01.06.2006. Gestiunea serviciului public de intreținere, administrare și exploatare a piețelor se desfașoară în conformitate cu prevederile O.G.71/2002 și a Contractului de Concesiune nr.12420/26.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și S.C. Agropiețe S.A..

S.C. AGROPIEȚE S.A. este o societate a carei activitate principală este focalizată pe asigurarea serviciilor publice de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiu. Obiectul de activitate principal, conform CAEN este “Închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate”, cod 6820.

Valorile prețuite de S.C. Agropiețe S.A. se referă la:

 1. respectul față de clienți;
 2. promovarea dezvoltării și reabilitării infrastructurii;
 3. onestitatea față de parteneri (clienți, furnizori, angajați, acționari ș.a.m.d);
 4. calitate și profesionalism;
 5. competența ;

Obiectivele sale strategice vizează:

 1. orientarea serviciilor prestate către utilizatori și cetațeni;
 2. atingerea unui nivel maxim de eficientă și eficacitate;
 3. menținerea unui ritm susținut de îmbunătățire continuă;
 1. flexibilitate și versatilitate, timp de răspuns;
 2. atingerea unui grad maxim de vizibilitate și control intern;
 3. susținerea unei imagini impecabile de societate etică și social responsabilă;
 4. implementarea unei calitați superioare a comunicării interne și externe;
 5. evoluția de mentalitate, dezvoltarea de spirit de echipă.