Anunt criterii-evaluare candidati

In data de 16 aprilie 2014, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA al S.C. Agropiete S.A. organizeaza evaluarea dosarelor depuse in vederea selectiei a doi membri ai Consiliului de Administratie al societatii.

Criteriile de selectie/evaluare a candidatilor pentru ocuparea posturilor de membri in Consiliul de Administratie sunt: studii superioare absolvite; experienta in activitatea de administrare/management a/al unei intreprinderi publice profitabile sau a/al unei societati comerciale profitabile, de minim 5 ani ; cunostinte operare PC; apt psihologic pentru activitatea de administrare/management.

Dosarele candidatilor vor contine:

  1. Carte de identitate/ buletin de identitate ( copie )
  2. Dovada studii superioare (copie diploma studii superioare)
  3. CV format european
  4. Dovada experientei in activitatea de administrare/management
  5. Documente doveditoare pentru profitabilitatea societatii unde candidatul si-a desfasurat activitatea de management – copii, conforme cu originalul, dupa situatiile financiare anuale, din ultimii 5 ani sau adeverinta care sa ateste acest fapt
  6. Aviz psihologic pentru activitatea de administrare/management
  7. Cazier judiciar

Candidatii vor depune dosarele pana pe data de 14 aprilie 2014, ora 16.00 la sediul  S.C. Agropiete S.A. din Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91.     

Sustinerea candidaturii (interviu) va avea loc in data de 16 aprilie 2014, ora 10.00, la adresa sus mentionata, publicarea rezultatelor urmand a se realiza pana la data de 24 aprilie 2014. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la tel. 0240 514238, persoana de contact- Micu Camelia