GDPR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea AGROPIETE S.A. cu sediul in localitatea Tulcea, str. Slt. Corneliu Gavrilov , nr.91, tel. 0240/514.833, fax. 0240/514.238, înregistrată la Registrul Comertului cu nr: J36/210/2006, CUI RO 18632522, cont IBAN în RON numarul RO31 BRDE 4370S V089 5689 3700, deschis la Banca BRD Suc. Tulcea, reprezentata prin Director General ing.ec. Pascale Rodica, vă aducem la cunoștință următoarele:

Societatea noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scopul executării în condiții optime a contractului încheiat cu dvs. și în vederea respectării obligațiilor legale aferente. Consimțământul dvs. poate sta la baza unei prelucrări de date cu caracter personal, în măsura în care există acordul dvs. pentru anumite operațiuni de prelucrare.

Temeiurile juridice sunt reprezentate de executarea unor obligații derivate din contractul încheiat cu dvs., existența unor obligații stabilite de lege în sarcina companiei noastre, interesele legitime urmărite de companie ca de exemplu: monitorizarea locurilor de acces a clienților prin camere video de supraveghere pentru identificarea săvârșirii unor fapte care aduc atingere ordinii publice și protecției angajaților, promovarea imaginii sau a unor servicii, promovării intereselor dvs. ca de exemplu elaborarea unor studii privind satisfacția clientului și, în măsura în care există acordul dvs., existența consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt: autorități și instituții publice îndreptățite;partenerii noștri contractuali care prelucrează datele dvs. personale în scopul furnizării serviciului contractat.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada necesară executării contractului, cu excepția situațiilor în care o prevedere legală stabilește o perioadă mai mare de timp pentru stocarea acestora sau în situația în care consimțământul persoanei a fost acordat pentru activități suplimentare executării contractului, față de care perioada pentru care au fost prelucrate încă nu s-a împlinit. Ulterior împlinirii perioadei pentru care datele cu caracter personal au fost prelucrate, acestea vor fi șterse sau anonimizate, cu excepția cazurilor în care legea prevede obligativitatea stocării lor pentru o durată mai mare de timp.

Responsabilul cu protecția datelor în cadrul companiei noastre este dna Dinica-David Silvia , având următoarele date de contact: +40.746.182.856 , email agropiete.gdpr@gmail.com . Aveți dreptul de a solicita companiei noastre accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru activitățile de prelucrare întemeiate pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal constau în imposibilitatea executării contractului încheiat. Pentru activitățile de prelucrare întemeiate pe consimțământul dvs., dacă este cazul, simpla retragere a consimțământului produce efectul ștergerii datelor cu caracter personal procesate pe acest temei juridic și încetarea operațiunilor respective de prelucrare pentru viitor.

Politica privind supravegherea prin mijloace video SRE

Anexa 1 Drepturile persoanelor vizate

  • Politica privind supravegherea prin mijloace video SRE
  • Anexa 1 Drepturile persoanelor vizate