Informatii interes public conform H.G. nr. 1269/2021

1.1. Consiliul de Administrare (CA)

Președinte CA – Purice Fabia Bristena
- CV - curriculum vitae
- Data de la care este Președinte CA: 01.09.2020
- Afilierea politică: nu este membrul nici unui partid politic
- Declarație de avere – declaratie avere 2020declaratie avere 2021declaratie avere 2023
- Declarație de interese – declaratie interese 2020declaratie interese 2021declaratie interese 2023
- Remunerația fixă brută: 1.230 lei/lună
- Statut loc: final

Membru CA – Trofim Corina
- CV- curriculum vitae
- Data de la care este Membru CA: 01.09.2020
- Afilierea politică: nu este membrul nici unui partid politic
- Declarație de avere – declaratie avere 2020declaratie avere 2021declaratie avere 2023
- Declarație de interese – declaratie interese 2020declaratie interese 2021declaratie interese 2023
- Remunerația fixă brută: 1.230 lei/lună
- Statut loc: final

Membru CA – Bîscă Nicușor Liviu
- CV- curriculum vitae
- Data de la care este Membru CA: 01.09.2020
- Afilierea politică: nu este membrul nici unui partid politic
- Declarație de avere – declaratie avere 2020declaratie avere 2021declaratie avere 2023
- Declarație de interese – declaratie interese 2020declaratie interese 2021declaratie interese 2023
- Remunerația fixă brută: 1.230 lei/lună
- Statut loc: final

1.2. Director general
Pascale Rodica
- CV- curriculum vitae
- Data de la care este Director general: 01.01.2022
- Afilierea politică: nu este membrul nici unui partid politic
- Declarație de avere – declaratie avere 2021declaratie avere 2023
- Declarație de interese – declaratie interese 2021declaratie interese 2023
- Remunerația: - fixă brută – 13.300 lei/lună / variabilă brută – 49.200 lei ( aferentă anului 2022)
- Statut loc: final

2. Procedura selecţie membri Consiliului de Administrare şi a Directorului General
precum şi revocările din funcţiile respective în ultimii 3 ani şi motivele revocărilor
Procedură de selecție pentru membri CA/Director general conform O.U.G. nr. 109/2011:
- Membrii CA au fost selectați de către Comisia de selecție din cadrul autorității publice locale, asistată de un expert independent;
- Directorul general a fost selectat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA al societății Agropiețe S.A.
- Nu au existat revocări din funcțiile de membri CA/Director general în ultimii 3 ani.

3. Scrisoare de asteptari Agropiete S.A - Scrisoare de asteptari

4. Contract mandat - Contract mandat

5. Publicarea bugetului pentru investiţii în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari
- Anexa 4 BVC 2022
- Anexa 4 BVC 2023
- Anexa 4 BVC 2024

6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani
(inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii)
Cheltuieli cu personalul

7. Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către
parteneri comerciali

- Societatea Agropiețe S.A. nu înregistrează datorii către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali și nici restanțe de plată.

8. Valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat
- Societatea Agropiețe S.A. nu primește subvenții de la bugetul de stat.

9. Servicii sau bunuri produse de întreprindere in interes public
- servicii de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din mun. Tulcea (5 puncte de lucru)

10. Obiectivul de politica publica a întreprinderii
- orientarea serviciilor de administrare piețe agroalimentare către utilizatori și cetățeni cu atingerea unui nivel maxim de eficiență și eficacitate

11. Situații de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii
֍ document în lucru

12. Planul de integritate al întreprinderii
(dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii
Plan de integritate

13. Raport auditor extern Raport auditor independent 2023

14. Raport anual agregat pe pagina web a întreprinderii Raport de gestiune CA 2023