REGLEMENTARI

  • Regulamentul cadru de Organizare și Funcționare a Piețelor , aprobat prin H.G. nr.348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piată în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitați publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.