MANAGEMENT

Adunarea Generală a Acționarilor :

  • Motoc Octavian
  • Mocanu Laurentiu
  • Macavei Diana Stela

Consiliul de Administrație:


Director General:


Sef Serviciului Economic:


Sef Compartimentului Juridic si Personal:POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE

CODUL DE ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE