Convocare A.G.A. 30.04.2012

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea persoana juridica romana, cu sediul in Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, convoaca, la sediul societatii :

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 30.04.2012, ora 10:00, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 ;

2. Desemnarea Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 .

4. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiilor directorilor societatii, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 30.04.2012, ora 12:00, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea cu suma de 210.000 lei ;

2. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea in forma actualizata.

In cazul in care la data de 30.04.2012 Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in data de 02.05.2012, orele 10:00, respectiv 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ing. ec. Pascale Rodica