Anunt 02 aprilie 2012

In data de 17 aprilie 2012, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA al
S.C. Agropiete S.A. organizeaza evaluarea dosarelor depuse in vederea selectiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii.
Criteriile de selectie/evaluare a candidatiilor pentru ocuparea posturilor de membrii in Consiliul de Administratie sunt: studii superioare absolvite; experienta in activitatea de administrare/management a/al unei intreprinderi publice profitabile sau a/al unei societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. Agropiete S.A. (cod CAEN – 6820), de minim 3 ani ( cu exceptia candidatilor care isi exercita activitatea in institutii publice); experienta in managementul serviciilor comunitare de utilitati publice de minim 3 ani ( cu exceptia candidatilor care isi exercita activitatea in institutii publice); cunostinte operare PC; apt psihologic pentru activitatea de administrare/management.

Dosarele candidatilor vor contine:

  1. Carte de identitate/ buletin de identitate ( copie )
  2. Dovada studii superioare ( copie diploma studii superioare )
  3. CV format european
  4. Dovada experientei in activitatea de administrare/management
  5. Documente doveditoare pentru profitabilitatea societatii unde candidatul si-a desfasurat activitatea de management ( cu exceptia candidatilor care isi exercita activitatea in institutii publice) – copii, conforme cu originalul, dupa situatiile financiare anuale, din ultimii 3 ani
  6. Aviz psihologic pentru activitatea de administrare/management
  7. Cazier judiciar

Candidatii vor depune dosarele pana pe data de 12 aprilie 2012, ora 16.00 la sediul
S.C. Agropiete S.A. din Tulcea, str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91. Sustinerea candidaturii (interviu) va avea loc in data de 17 aprilie 2012, ora 10.00, la adresa sus mentionata, publicarea rezultatelor urmand a se realiza pana la data de 20 aprilie 2012. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la tel. 0240 514238, persoana de contact- Micu Camelia.