Anunt 14 mai 2012

In data de 25 mai 2012, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA al S.C. Agropiete S.A. organizeaza evaluarea dosarelor depuse in vederea selectiei candidatilor pentru functiile de director general, respectiv director economic.

Criteriile de selectie/evaluare a candidatiilor pentru ocuparea posturilor de director general/director economic sunt: studii superioare absolvite/studii economice absolvite; experienta in activitatea de management/conducere a unui compartiment financiar-contabil a unei intreprinderi publice profitabile sau a unei societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. Agropiete S.A. (cod CAEN – 6820), de minim 7 ani; experienta in managementul serviciilor comunitare de utilitati publice de minim 4 ani; cunostinte privind sistemul de control intern/managerial; cunostinte operare PC; apt psihologic pentru activitatea de management.

Dosarele candidatilor vor contine:

  1. Carte de identitate/ buletin de identitate ( copie )
  2. Dovada studii superioare ( copie diploma studii superioare )
  3. CV format european
  4. Dovada experientei in activitatea de management/ financiar-contabila;
  5. Documente doveditoare pentru profitabilitatea societatii unde candidatul si-a desfasurat activitatea de management – copii, conforme cu originalul, dupa situatiile financiare anuale, din ultimii 3 ani
  6. Aviz psihologic pentru activitatea de administrare/management
  7. Cazier judiciar.

              Candidatii vor depune dosarele pana pe data de 22 mai 2012, ora 16.00 la sediul
S.C. Agropiete S.A. din Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr.91. Sustinerea candidaturii (interviu) va avea loc in data de 25 mai 2012, ora 10.00, la adresa sus mentionata, publicarea rezultatelor urmand a se realiza pana la data de 29 mai 2012. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la tel. 0240 514238, persoana de contact- Micu Camelia.