Convocare AGA 29.06.2012

 

S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea

 

persoana juridica romana, cu sediul in Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, convoaca, la sediul societatii :

 

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 29.06.2012, ora 1000, cu urmatoarea ordine de zi :

            1. Aprobarea Planului de Administrare, elaborat de Consiliul de Administratie al S.C. Agropiete S.A. Tulcea, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

 

            In cazul in care la data de 29.06.2012 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 02.07.2012, ora 1000, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Jr. Gaidanut Raluca