Anunt evaluare candidati - 26 august 2013

In data de 06 septembrie 2013, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul

CA al S.C. Agropiete S.A. organizeaza evaluarea dosarelor depuse in vederea selectiei candidatilor pentru functia de director general.

Criteriile de selectie/evaluare a candidatiilor pentru ocuparea postului de director general sunt: studii superioare absolvite; experienta in activitatea de management a unei intreprinderi publice profitabile sau a unei societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. Agropiete S.A. (cod CAEN – 6820), de minim 7 ani; cunostinte privind sistemul de control intern/managerial; cunostinte operare PC; apt psihologic pentru activitatea de management.

Dosarele candidatilor vor contine:

  1. Carte de identitate/ buletin de identitate ( copie )
  2. Dovada studii superioare ( copie diploma studii superioare )
  3. CV format european
  4. Dovada experientei in activitatea de management;
  5. Documente doveditoare pentru profitabilitatea societatii unde candidatul si-a desfasurat activitatea de management – copii, conforme cu originalul, dupa situatiile financiare anuale, din ultimii 3 ani
  6. Aviz psihologic pentru activitatea de management
  7. Cazier judiciar

              Candidatii vor depune dosarele pana pe data de 04 septembrie 2013, ora 16.00 la sediul  S.C. Agropiete S.A. din Tulcea, str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91. Sustinerea candidaturii (interviu) va avea loc in data de 06 septembrie 2013, ora 10.00, la adresa sus mentionata, publicarea rezultatelor urmand a se realiza pana la data de 10 septembrie 2013. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la tel. 0240 514238, persoana de contact- Micu Camelia.