Convocare AGA 10.01.2013

Presedintele Consiliului de Administratie al

S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea

persoana juridica romana, cu sediul in Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, convoaca, la sediul societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 10.01.2013, ora 10:00, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea modificarii componentei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. AGROPIETE S.A.Tulcea;

2. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea in forma actualizata.

In cazul in care la data de 10.01.2013 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, aceasta se reprogrameaza in data de 11.01.2013, ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

 

 

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Jr. Gaidanut Raluca